Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal
1. Dispoziții generale
Această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal a fost elaborată în conformitate cu cerințele Legii Republicii Moldova Nr. 133 din 08-07-2011

„Despre datele cu caracter personal” și stabilește procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal și măsurile de asigurare a securității datelor cu caracter personal luate de S.C. „BETON SERVICE” S.R.L (în continuare – Operatorul).
1.1. Operatorul își stabilește ca obiectiv și condiție cea mai importantă pentru implementarea activităților sale respectarea drepturilor și libertăților omului și a drepturilor civile în prelucrarea datelor sale personale, inclusiv protecția drepturilor la viață privată, secretele personale și de familie.
1.2. Această politică a Operatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (denumită în continuare „Politică”) se aplică tuturor informațiilor pe care Operatorul le poate obține despre vizitatorii site-ului http://betonservice.md/.

2. Concepte de bază utilizate în politică
2.1. Prelucrarea automată a datelor cu caracter personal – prelucrarea datelor cu caracter personal utilizând tehnologia computerului;
2.2. Blocarea datelor cu caracter personal – încetarea temporară a prelucrării datelor cu caracter personal (cu excepția cazurilor în care prelucrarea este necesară pentru clarificarea datelor cu caracter personal);
2.3. Website – un set de materiale grafice și informative, precum și programe și baze de date pentru computer, asigurând disponibilitatea acestora pe Internet la adresa de rețea http://betonservice.md/;
2.4. Sistem de informare a datelor cu caracter personal – un set de date cu caracter personal conținut în baze de date și tehnologii informaționale și mijloace tehnice care asigură prelucrarea acestora;
2.5. Depersonalizarea datelor cu caracter personal – acțiuni în urma cărora este imposibil să se determine, fără utilizarea informațiilor suplimentare, apartenența datelor cu caracter personal la un anumit Utilizator sau alt subiect al datelor cu caracter personal;
2.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice acțiune (operație) sau un set de acțiuni (operațiuni) efectuate folosind instrumente de automatizare sau fără utilizarea unor astfel de instrumente cu date personale, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, modificarea), extragerea, utilizarea, transferul (distribuția, furnizarea, accesul), depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal;
2.7. Operator – un organism de stat, un organism municipal, o persoană juridică sau o persoană fizică, independent sau în comun cu alte persoane care organizează și (sau) efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și stabilirea scopurilor prelucrării datelor cu caracter personal, compoziția datelor cu caracter personal care urmează să fie prelucrate, acțiunile (operațiunile) efectuate cu date personale;
2.8. Date cu caracter personal – orice informație referitoare direct sau indirect la un Utilizator specific sau identificabil al site-ului http://betonservice.md/;
2.9. Utilizator – orice vizitator al site-ului http://betonservice.md/;
2.10. Furnizarea de date cu caracter personal – acțiuni care vizează divulgarea datelor cu caracter personal unei anumite persoane sau unui anumit cerc de persoane;
2.11. Diseminarea datelor cu caracter personal – orice acțiune care vizează divulgarea datelor cu caracter personal către un cerc nedefinit de persoane (transfer de date cu caracter personal) sau cunoașterea datelor personale ale unui număr nelimitat de persoane, inclusiv divulgarea datelor cu caracter personal în mass-media, postarea pe rețelele de informații și telecomunicații sau furnizarea accesului la datele personale în orice alt mod;
2.12. Transfer transfrontalier de date cu caracter personal – transfer de date cu caracter personal pe teritoriul unui stat străin către autoritatea unui stat străin, către o persoană fizică străină sau o persoană juridică străină;
2.13. Distrugerea datelor cu caracter personal – orice acțiune în urma căreia datele cu caracter personal sunt distruse irevocabil cu imposibilitatea restabilirii în continuare a conținutului datelor cu caracter personal în sistemul de informații cu privire la datele cu caracter personal și (sau) sunt distruși purtătorii materiale de date cu caracter personal.

3. Operatorul poate prelucra următoarele date personale ale Utilizatorului
3.1. Adresa de email;
3.2. Numere de telefon;
3.3. De asemenea, site-ul colectează și prelucrează date anonimizate despre vizitatori (inclusiv cookie-uri) utilizând servicii de statistici pe internet (Yandex Metrica și Google Analytics și altele).
3.4. Datele de mai sus din textul politicii sunt unite de conceptul general de date cu caracter personal.

4. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
4.1. Scopul prelucrării datelor personale ale Utilizatorului este de a informa Utilizatorul prin trimiterea de e-mailuri.
4.2. De asemenea, Operatorul are dreptul să trimită utilizatorului notificări despre produse și servicii noi, oferte speciale și diverse evenimente. Utilizatorul poate refuza oricând să primească mesaje informative prin trimiterea unei scrisori către Operator la adresa de e-mail [email protected] cu nota „Refuzul de a notifica despre produse și servicii noi și oferte speciale”.
4.3. Datele utilizatorului anonimizate colectate folosind serviciile de statistici pe Internet sunt utilizate pentru a colecta informații despre acțiunile utilizatorilor pe site, pentru a îmbunătăți calitatea site-ului și a conținutului acestuia.

5. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
5.1. Operatorul prelucrează datele personale ale Utilizatorului numai dacă sunt completate și / sau trimise de Utilizator în mod independent prin intermediul unor formulare speciale situate pe site-ul web http://betonservice.md/. Prin completarea formularelor corespunzătoare și / sau prin trimiterea datelor sale personale către Operator, Utilizatorul este de acord cu această Politică.
5.2. Operatorul prelucrează date anonimizate despre utilizator dacă este permis în setările browserului utilizatorului (stocarea cookie-urilor și utilizarea tehnologiei JavaScript sunt activate).

6. Procedura de colectare, stocare, transfer și alte tipuri de prelucrare a datelor cu caracter personal
Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate de Operator este asigurată prin implementarea măsurilor legale, organizatorice și tehnice necesare pentru a respecta pe deplin cerințele legislației în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
6.1. Operatorul asigură siguranța datelor cu caracter personal și ia toate măsurile posibile pentru a exclude accesul la datele personale ale persoanelor neautorizate.
6.2. Datele personale ale Utilizatorului nu vor fi transferate niciodată, în niciun caz, către terți, cu excepția cazurilor legate de punerea în aplicare a legislației actuale.
6.3. În cazul dezvăluirii inexactităților în datele personale, Utilizatorul le poate actualiza în mod independent, trimițând o notificare către Operator la adresa de e-mail a Operatorului [email protected] cu nota „Actualizarea datelor personale”.
6.4. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal este nelimitată. Utilizatorul își poate revoca oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, trimițând o notificare către Operator prin e-mail la adresa de e-mail a Operatorului [email protected] cu nota „Revocarea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal”.

7. Transferul transfrontalier de date cu caracter personal
7.1. Înainte de a începe transferul transfrontalier de date cu caracter personal, operatorul este obligat să se asigure că statul străin, pe teritoriul căruia ar trebui să transfere date cu caracter personal, asigură o protecție fiabilă a drepturilor subiecților datelor cu caracter personal.
7.2. Transferul transfrontalier de date cu caracter personal pe teritoriul statelor străine care nu îndeplinesc cerințele de mai sus poate fi efectuat numai dacă subiectul datelor cu caracter personal consimte în scris la transferul transfrontalier al datelor sale personale și / sau la executarea unui acord la care subiectul datelor cu caracter personal este parte.

8. Dispoziții finale
8.1. Utilizatorul poate primi orice clarificare cu privire la problemele de interes referitoare la prelucrarea datelor sale personale, contactând Operatorul prin e-mail [email protected].
8.2. Acest document va reflecta orice modificare a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Operator. Politica este valabilă la nesfârșit până când este înlocuită cu o nouă versiune.

8.3 Versiunea actuală a politicii este disponibilă gratuit pe internet la https://betonservice.md/politica-de-confidentialitate